Vraag niet om een

lichtere last

vraag om

sterkere vleugels

Leerwijzer is een eigenzinnige, zelfstandige en erkende privéschool. We richten ons op jongeren die in het klassieke onderwijs niet aan hun trekken komen, om welke reden dan ook. Onze onderwijsaanpak is jaarklasdoorbrekend! Een toonbeeld van respect voor ieders individuele moeilijkheden, maar vooral respect voor ieders compenserende talenten. Niet de leeftijd telt, wél het behaalde niveau (taal en rekenen apart) van de leerling.

In ons aanbod vindt ulager onderwijs,lager secundair onderwijs(1ste en 2de moderne), secundair onderwijs via examencommissieen weekend- en vakantiecursussen.

Lager onderwijs

Ons lager onderwijs is jaarklasdoorbrekend!

Lager secundair onderwijs

Een individuele aanpak in kleine klasgroepen.

Secundair via examencommissie

Leerlingen bepalen zélf hun eigen doelen.

Weekend- en vakantiecursussen

Studiebegeleiding en studietraining op maat

Een sterk individuele aanpak.

“Jullie doen jullie leerlingen opnieuw in zichzelf geloven”

moeder van Leerling

Het klassieke onderwijs heeft vaak niet de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de noden van leerlingen met leermoeilijkheden, motivatieverlies of andere bijzondere eisen zoals topsport.

De moeilijkheden worden miskend of niet begrepen, wat doorgaans resulteert in een watervaleffect. Leerwijzer biedt onderwijs op maat van de leerling, vraaggestuurd en individueel begeleid.

Leerwijzer individueel onderwijs

Secundair onderwijs via
examencommissie

 

Waarom zou men zijn diploma behalen via de examencommissie? Waarom niet op de klassieke wijze?

De examencommissie werd in het leven geroepen om twee redenen: voor allen die om één of andere reden geen diploma behaald hebben in een klassieke school, alsnog de kans te bieden dit te halen én voor jongeren die een versneld of vertraagd parcours willen afleggen in het behalen van hun diploma secundair onderwijs.

Leerwijzer richt zich op een individuele aanpak waar onze leerlingen zélf hun doel bepalen en dat niet laten doen door een klas in een school.

Getuigenis

Leerling Leerwijzer

“Een school voor leerlingen voor wie het gewone onderwijs niet werkt.”

Inschrijvingen 2021 - 2022

U kunt uw zoon of dochter nu inschrijven voor het schooljaar 2021 – 2022.

Enkele cijfers

Jaar ervaring

%

Slaagratio

%

Doorverwijzing door ouders

Gemiddeld aantal leerlingen per klas

Jaar ervaring

%

Doorverwijzing door ouders

%

Slaagratio

Gemiddeld aantal leerlingen per klas

Dat zeggen ze over ons

We vroegen aan ouders en ex-leerlingen om een aantal woorden over ons te schrijven.

Leerwijzer lost het op

Leerwijzer lost het op

Leerwijzer mocht het nieuwe kalenderjaar aanvatten met een groei van 12% in haar leerlingenaantal. Een stijging in januari is gebruikelijk, omdat veel jongeren elk jaar met het Kerstrapport al een informele veroordeling krijgen tot een B- of C-attest. Toch is die...

read more
Waarom een extra weekje vakantie toch kwaad kan

Waarom een extra weekje vakantie toch kwaad kan

Scholen sluiten in een week die toch maar “minder pedagogische impact” heeft. Kunnen we ons dat wel permitteren? Door dergelijke sluitingen en andere quarantaines bouwen we de reeds opgelopen leerachterstand stelselmatig verder op, in plaats van ze weg te werken. Dat...

read more