Overslaan en naar de inhoud gaan

Vraag niet om een

lichtere last

vraag om

sterkere vleugels

Leerwijzer is een eigenzinnige, zelfstandige en erkende privéschool. We richten ons op jongeren die in het klassieke onderwijs niet aan hun trekken komen, om welke reden dan ook. Onze onderwijsaanpak is jaarklasdoorbrekend! Een toonbeeld van respect voor ieders individuele moeilijkheden, maar vooral respect voor ieders compenserende talenten. Niet de leeftijd telt, wél het behaalde niveau (taal en rekenen apart) van de leerling.

In ons aanbod vindt u lager onderwijs, lager secundair onderwijs (1ste en 2de moderne), secundair onderwijs via examencommissie en weekend- en vakantiecursussen.

 

Lager 
onderwijs

Ons lager onderwijs is jaarklasdoorbrekend!

Lager secundair onderwijs

Een individuele aanpak in kleine klasgroepen.

Secundair via examencommissie

Leerlingen bepalen zélf hun eigen doelen.

Weekend- en vakantiecursussen

Bijlessen en studietraining op maat.

Een sterke
individuele
aanpak.

Het klassieke onderwijs heeft vaak niet de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de noden van leerlingen met leermoeilijkheden, motivatieverlies of andere bijzondere eisen zoals topsport. 

De moeilijkheden worden miskend of niet begrepen, wat doorgaans resulteert in een watervaleffect. Leerwijzer biedt onderwijs op maat van de leerling, vraaggestuurd en individueel begeleid.

Jullie doen jullie leerlingen opnieuw in zichzelf geloven

Moeder van leerling
meer
Leerwijzer individueel onderwijs

Secundair onderwijs via examencommissie

 

Waarom zou men zijn diploma behalen via de examencommissie? Waarom niet op de klassieke wijze?

De examencommissie werd in het leven geroepen om twee redenen: voor allen die om één of andere reden geen diploma behaald hebben in een klassieke school, alsnog de kans te bieden dit te halen én voor jongeren die een versneld of vertraagd parcours willen afleggen in het behalen van hun diploma secundair onderwijs.

Leerwijzer richt zich op een individuele aanpak waar onze leerlingen zélf hun doel bepalen en dat niet laten doen door een klas in een school.

Getuigenis

LEERLING LEERWIJZER

"Een school voor leerlingen voor wie het gewone onderwijs niet werkt."

Inschrijvingen 2020-2021

U kunt uw zoon of dochter nu inschrijven voor het schooljaar 2020 - 2021.

Enkele cijfers

#40

jaar ervaring

89%

Slaagratio

85%

Doorverwijzingen door ouders

6

Gemiddeld aantal lln per klas
Dat zeggen ze over ons

We vroegen aan ouders en ex-leerlingen om een aantal woorden over ons te schrijven.

Hoogbegaafdheid, een zegen?

Statistisch gezien is 2% van de samenleving ‘hoogbegaafd’: zij hebben een IQ van boven de 130. In een meritocratische maatschappij wordt dat ervaren als een zegen: intelligentie is toch een onuitputtelijke motor tot succes? In vele gevallen is het omgekeerde waar.

Coronalockdown veroorzaakt grotere leerachterstand bij jongeren…dan verwacht?

Een recente studie van de KULeuven toont aan dat de coronalockdown een grote leerachterstand heeft veroorzaakt bij jongeren. Onderwijsexperts waarschuwden al langer voor de negatieve gevolgen van de sluiting van scholen en van het afstandsonderwijs.

Van middenjury tot examencommissie

Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts introduceert het idee van centrale examens. Wij juichen dit alleen maar toe. In feite bestaat zo’n systeem al heel lang: we kennen het als de middenjury, dat vrij recentelijk omgedoopt werd tot ‘examencommissie’.

 

Diploma? Doe het op jouw manier: ga sneller, geraak verder

Wil je na een B- of C-attest alsnog samen met je leeftijdsgenoten afstuderen? Werd je uitgesloten uit je studierichting, en wil je bewijzen dat je die tóch kan halen?