Overslaan en naar de inhoud gaan

Nieuws

Leerwijzer lost het op

Januari is gebruikelijk een maand waar meer leerlingen zich inschrijven. Veel jongeren krijgen met het Kerstrapport al een informele veroordeling tot een B- of C-attest. Dit jaar merken we een uitzonderlijke stijging. Een teken aan de wand dat het reguliere onderwijs niet de oplossingen kan bieden die jongeren nodig hebben. Leerwijzer doet dat wel.

Waarom een extra weekje vakantie toch kwaad kan

Scholen sluiten in een week die “minder pedagogische impact” heeft. Kunnen we ons dat wel permitteren? De lockdown tijdens de eerste coronagolf in 2020 resulteerde al in een half schooljaar leerachterstand. Jongeren zullen door de leerachterstand vaker zonder diploma de school verlaten. Het risico bestaat dat men de normen verder verlaagt om die tendens te counteren.

De spagaat van het Vlaamse onderwijs: investeren of besparen?

Begin deze maand stond de sector in rep en roer nadat er besparingen (100 miljoen) aangekondigd werden. Daarmee zit de onderwijsminister in een spagaat: we zouden moeten investeren in het lerarenberoep, maar we moeten tegelijk besparen op het budget.

Meer HR in het onderwijs?

Er is heel wat onrust in het Vlaamse onderwijs. Net als de laatste jaren was er in september heel wat te doen over het lerarentekort. Ieder jaar lezen we analyses en opinies, maar het probleem houdt aan. Waar loopt het dan mis?

Lessen uit de Chinese ban op privéonderwijs

De Chinese overheid legde privéonderwijs in een vingerknip aan banden. Reden: de kosten van gezinnen verlagen en jonge ouders stimuleren om meer kinderen te krijgen. Maar het is net de vrije keuze voor privéonderwijs die mensen kan stimuleren om te willen excelleren. Biedt de Vlaamse leerplicht dan meer mogelijkheden dan het communistische onderwijs?

Cognitief kapitaal

Jarenlang heeft men gefocust op het ervoor zorgen dat de zwakkeren hoger scoren. Zo zou het gemiddelde van onze maatschappij mee evolueren. Helaas moeten we vaststellen dat de lat stelselmatig verlaagd werd, in plaats van de zwakkeren sterker te maken. Hebben we dan op de juiste manier geïnvesteerd in het intellectuele kapitaal van onze jongeren?

Never waste a good crisis

Een jaar geleden eindigde de eerste lockdown. De schoolpoorten gingen terug open, al met draconische maatregelen. Tot vandaag zijn veel van die maatregelen van kracht gebleven. Doorheen die hele periode werd het adagium “never waste a good crisis” overal opgediept. Nu er licht aan het einde van de tunnel komt, vragen we ons af wat we alvast meenemen uit de crisis.

De mythe ontkracht: Onderwijs in 2021

Op zaterdag 20 maart vond het allereerste Leerwijzer symposium plaats. Als privéschool zijn we al jaren een bevoorrechte toeschouwer aan de zijlijn van het Vlaamse onderwijslandschap, en rapen we de steken op waar die soms vallen. 4 sprekers deelden hun inzichten op onderwijs in 2021. Dit vonden jullie ervan.

Worden onze jongeren nog genoeg uitgedaagd?

In het symposium “De mythe ontkracht: onderwijs in 2021” ontleedt Koen Ringoot het motivatievraagstuk in het onderwijs, en doet hij aanbevelingen voor zowel onderwijsprofessionals als beleidsmakers om het motivationeel kompas van de leerlingen terug naar de juiste koers te richten.

Hoe is het gesteld met de staat van ons onderwijs?

In onze samenleving vinden we het belangrijk d at we voor iedereen kunnen zorgen. Als we de kwetsbaren sterker kunnen maken, dan wordt ook de samenleving als geheel sterker. In de “maakbare samenleving”, heeft onderwijs hierin een belangrijke functie.

Lockdown en afstandsonderwijs konden niet zonder gevolgen blijven.

De onoverkomelijk opgelopen leerachterstand zet het onderwijssysteem intussen stilaan onder druk: wat nu? Het reguliere onderwijscircuit kiest ervoor om de lasten te verlagen. Eindtermen moeten nu al worden geschrapt, want veel leerkrachten krijgen de leerstof tegen juni niet rond.

Leerwijzer symposium: de mythe ontkracht

Hoe is het gesteld met ons onderwijs? Kunnen we de kwaliteit ervan herdenken? Moeten we daarvoor het bestaande systeem innoveren? Heel wat hardnekkige mythes belemmeren namelijk een vernieuwende evolutie. Leerwijzer nodigt tijdnes een online symposium invloedrijke onderzoekers uit om hun recente inzichten met u te delen.

Hoogbegaafdheid, een zegen?

Statistisch gezien is 2% van de samenleving ‘hoogbegaafd’: zij hebben een IQ van boven de 130. In een meritocratische maatschappij wordt dat ervaren als een zegen: intelligentie is toch een onuitputtelijke motor tot succes? In vele gevallen is het omgekeerde waar.

Coronalockdown veroorzaakt grotere leerachterstand bij jongeren…dan verwacht?

Een recente studie van de KULeuven toont aan dat de coronalockdown een grote leerachterstand heeft veroorzaakt bij jongeren. Onderwijsexperts waarschuwden al langer voor de negatieve gevolgen van de sluiting van scholen en van het afstandsonderwijs.

Van middenjury tot examencommissie

Vlaams minister van onderwijs Ben Weyts introduceert het idee van centrale examens. Wij juichen dit alleen maar toe. In feite bestaat zo’n systeem al heel lang: we kennen het als de middenjury, dat vrij recentelijk omgedoopt werd tot ‘examencommissie’.

 

Diploma? Doe het op jouw manier: ga sneller, geraak verder

Wil je na een B- of C-attest alsnog samen met je leeftijdsgenoten afstuderen? Werd je uitgesloten uit je studierichting, en wil je bewijzen dat je die tóch kan halen?

Leerwijzer blijft open. Wat er ook gebeurt.

Het ministerie van onderwijs hanteert dit schooljaar verschillende kleurcodes om aan te geven welke maatregelen geïmplementeerd moe

Leerwijzer heeft een nieuwe huisstijl

Zij die ons al een tijdje kennen hebben het wellicht al gemerkt: Leerwijzer heeft een nieuwe huisstijl. De tweede generatie in het familiebedrijf neemt het stuurwiel immers stilaan over. Daarmee waait er een nieuwe wind door de organisatie en dat willen we vieren met een nieuw jasje.

De klas van 2020 zal een sterke symboliek meedragen

In de Angelsaksische wereld verwijst men naar zijn afstudeerjaar als ‘de klas van…’. Dat zorgt voor een sterke identiteit met de eigen ‘klas’, maar vertelt meteen ook veel over de leefwereld waarin men opgroeide. We stellen ons bv telkens iets anders voor bij de klassen van ’68, ’89 of ‘09.

“Ik heb die leerstof niet gezien, meneer!” En nu?

Voelt u hem komen? Drie tot zes (6!) maanden zonder leerstof, zonder prikkeling, zonder enige vorm van bevrediging van natuurlijke nieuwsgierigheid…. Drie tot zes maanden van training in aangeleerde hulpeloosheid… Drie tot zes maanden van een bevestiging dat er vooral alles moet aan gedaan worden om niét te evolueren…

Getuigenissen van bezorgde ouders over het onderwijs tijdens de lockdown

Ouders zijn bezorgd over de stroeve aanpak van sommige klassieke scholen tijdens de lockdownperiode. Veel scholen en leerkrachten deden wel degelijk hun uiterste best om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden.

De heropstart: Leerwijzer is goed voorbereid om de uitdaging aan te gaan.

De examencommissie opent de deuren opnieuw vanaf maandag 25 mei. Bij Leerwijzer willen we onze leerlingen niet in de steek laten bij de voorbereiding voor hun examens.

De impact van de coronacrisis op het onderwijs: leerwinst of -verlies?

Het land ontwaakt stilaan uit de coronacrisis de maatschappij start langzaamaan terug op. Aan het einde van de rit maken bedrijven de balans op: de meesten zullen dit kwartaal een aanzienlijk verlies aan inkomsten moeten noteren, en zullen dat nog een tijdje met zich meedragen.

Wat met de examencommissie, halen leerlingen de eindtermen nog wel dit jaar?

Wat moeten we met ons onderwijs tijdens deze crisis? Halen leerlingen de eindtermen nog dit schooljaar? Zullen ze nog examens kunnen afleggen? Zal er überhaupt nog zomervakantie zijn?

Coronavakantie? De lessen worden opgeschort.

Lessen worden opgeschort. Coronavakantie? Naar school gaan mag wel, maar daar krijg je geen les. En nu? Veel scholieren blijven thuis, verveling slaat toe en de leercurve dreigt even ‘on-hold’ te worden gezet.

Een jaar privéschool heeft haar volledig doen openbloeien

"Het schoolsysteem had haar misschien zelfs in de steek gelaten, maar na een jaar privéschool is ze volledig opengebloeid. Mijn dochter had op een bepaald moment migraine aanvallen, ze had een studieachterstand, kon niet meer mee en panikeerde."

 

De drempel van het privéonderwijs

Directeur Koen Ringoot van Leerwijzer, de grootste privéschool van Vlaanderen, pleit ervoor om privéonderwijs fiscaal aftrekbaar te maken voor de ouders die het onderwijs voor hun kind uit eigen zak betalen, maar tegelijkertijd ook bijdragen aan het klassieke onderwijssysteem door de reguliere be

Kan het reguliere onderwijs alle kinderen aan boord houden?

Onderwijs is voor iedereen een recht, een plicht en een vrijheid. Alleen slaagt dat degelijke onderwijs in Vlaanderen er niet in om alle kinderen aan boord te houden. Hier treedt Leerwijzer in de picture.