Overslaan en naar de inhoud gaan

Kalender schooljaar 2021 - 2022

Kerstvakantie

tot

Leerwijzerawards voor onze leerlingen

Tweede editie Leerwijzer Symposium

Krokusvakantie / de school is gesloten

tot

Oudercontact

Paasvakantie / de school is gesloten

tot

School is geopend voor IIde en IIIde graad

tot

Paasmaandag

Start lessen om 13u.15

Lesvrije dag / de school is gesloten

Start lessen om 13u.15

Hemelvaart weekend

tot

Pinkstermaandag

Start lessen om 13u.15

Laatste lesdag tot 12u.00

Receptie

*Opmerking : Als een leerling buiten deze vakantiedagen niet aanwezig kan zijn ( ziekte, familiale omstandigheden … ) vragen wij u om dit schriftelijk te melden met opgave van de reden van afwezigheid. Uw kind is ingeschreven in onze school en voldoet daardoor aan de leerplicht. Administratief kan de verificateur dit controleren.