Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze dochter evolueerde in een gemotiveerde jongvolwassene met passie en zelfvertrouwen

Moeder van een leerling

Leerwijzer reikte ons gezin een met expertise onderbouwde oplossing aan daar waar conventionele scholen enkel onoverwinnelijke obstakels zagen.

De inzet, methodiek en bereidwilligheid om een programma uit te werken waarbij rekening gehouden werd met de langdurige revalidatie die onze dochter na aanslepende ernstige ziekte moest doormaken, hebben een stempel van onschatbare waarde op haar leven gedrukt gedurende een uiterst moeilijke periode.

In een maand tijd zagen wij ons kind evolueren van iemand die door traditionele scholen werd afgewimpeld als een probleemgeval dat enkel succes kon bereiken door van graad te zakken en bijgevolg alle geloof in zichzelf aan het verliezen was, naar een gemotiveerde jongvolwassene die met passie en zelfvertrouwen in een rechte lijn naar haar toekomst streeft.

De veelzijdige ondersteuning van een team gedreven en ervaren leerkrachten die zij hierbij krijgt is onontbeerlijk. Daarnaast krijgt zij de kans om met een individuele tutor een studietraject op te stellen, te volgen, en desgewenst bij te stellen. Iets wat een grote verantwoordelijkheid en tegelijk fantastische vrijheid om een persoonlijk en succesvol pad uit te stippelen aan de voeten van ons kind legt. Het is een kans die zij met beide handen grijpt en haar doet openbloeien naar toekomstmogelijkheden toe. Deze aanpak brengt een leerling ongetwijfeld ook belangrijke lessen bij omtrent zelfstandigheid, het gestructureerd afbakenen en het halen van doelen. Waar sta je nu, waar wil je staan en in hoeveel tijd wil je je plan realiseren. Voorzien in onderwijs is meer dan beoordelingen neerpennen.

Ook vinden wij de studievoorbereiding uiterst effectief en attent uitgewerkt. Het beheersen van de leerstof wordt nauwkeurig getest alvorens er examens moeten afgelegd worden aan de hand van een aftekensysteem. Heeft onze dochter een toets de komende dag, dan wordt zij na het instuderen tijdens de verplichte studieperiode opgevraagd door een leerkracht. Indien teveel fouten, wordt haar duidelijk gemaakt waar deze liggen en gevraagd de relevante puntjes bij te werken. Dit systeem geeft ons kind zelfvertrouwen en gerustheid bij het afleggen van examens, een belangrijke sleutel tot slagen.

 

Onze dochter zien openbloeien na enige tijd was voor ons de motiverende factor.

 

De professionele begeleiding door het directieteam naar ons toe als ouder is ook belangrijk geweest en zal door ons altijd geapprecieerd worden. Als hecht gezin zonder enige traditie van internaten, was niet evident ons jongste en bovendien revaliderend kind van huis weg te hebben. Bij ons beslissingsproces werd door de Leerwijzer de nodige steun gegeven zonder te trachten ons een roze bril op te zette. Er werd ons kordaat gesteld dat wij moesten kiezen ofwel ons kind een kans te geven en de Leerwijzer hun werk te laten doen ofwel het voorgaande traject te volgen.
Consequent zijn, er voor gaan, op de tanden bijten als het wat moeilijker gaat en vooral doorzetten, ook als ouder. Wij schonken ons vertrouwen en hebben er nog geen minuut spijt van gehad. Onze dochter zien openbloeien na enige tijd was voor ons de motiverende factor en maakte het internaatsgegeven steeds makkelijker. De neerslachtigheid maakte plaats voor ambitie en vertrouwen.

Een school is uiteraard meer dan een onderwijsinstelling. Het is een plaats waar jonge mensen samen komen, leren, leven en plezier maken. De aandacht die geschonken wordt aan een dynamische sociale omgeving waarbij de boog niet altijd gespannen moet staan, is ongetwijfeld een toegevoegde waarde. Het is plezant op de Leerwijzer.Onze dochter gaat heel graag naar school en vraagt om vakantieperiodes te mogen inkorten om sneller haar doeltraject te kunnen afwerken. De vrijheid om te sporten of in een ontspannen sfeer de contacten te verstevigen zijn super. De inbreng van de directeur om de zaterdagochtend voor de koffiekoeken te zorgen of een origineel sociaal initiatief van een groep leerlingen te waarderen, zijn, ook al is het best gek, hartverwarmend.

Onze dochter en wijzelf kiezen resoluut voor de Leerwijzer. Een school die een omgeving en begeleiding creëert waar zij in zes maanden tijd is kunnen uitgroeien tot een enthousiaste jonge vrouw die beseft dat ze haar toekomst mits de nodige professionele ondersteuning volgens haar dromen en passies kan uitbouwen.

Rest nog te zeggen dat wij de investering zeker de moeite waard vinden en de Leerwijzer een uitstekende voorbereiding vinden op het hoger onderwijs. Wij zijn ontzettend blij dat onze wegen gekruist hebben.