Meer HR in het onderwijs?

Meer HR in het onderwijs?

Er is heel wat onrust in het Vlaamse onderwijs. Net als de laatste jaren was er in september heel wat te doen over het lerarentekort. Ieder jaar lezen we analyses en opinies, maar het probleem houdt aan. Waar loopt het dan mis? Het lerarentekort in perspectief Het...
Lessen uit de Chinese ban op privéonderwijs

Lessen uit de Chinese ban op privéonderwijs

In de loop van de zomer legde de Chinese overheid privéonderwijs in een vingerknip aan banden. Ze willen op die manier de kosten van gezinnen verlagen en jonge ouders stimuleren om meer kinderen te krijgen. Tegelijk verbant Peking echter een miljardensector die op...
Cognitief kapitaal

Cognitief kapitaal

In de afgelopen week zwaaide OESO-onderwijsexpert Dirk Van Damme af met de slotrede van zijn rijkgevulde carrière. Als kabinetschef onder voormalig minister van onderwijs Frank Vandenbroucke zat hij lange tijd mee aan de knoppen van het onderwijsbeleid in...
Never waste a good crisis

Never waste a good crisis

Een jaar geleden eindigde de eerste lockdown. De schoolpoorten gingen terug open, al met draconische maatregelen. Tot vandaag zijn veel van die maatregelen van kracht gebleven. Doorheen die hele periode werd het adagium “never waste a good crisis” overal...
De mythe ontkracht: Onderwijs in 2021

De mythe ontkracht: Onderwijs in 2021

Op zaterdag 20 maart vond het allereerste Leerwijzer symposium plaats. Als privéschool zijn we al jaren een bevoorrechte toeschouwer aan de zijlijn van het Vlaamse onderwijslandschap, en rapen we de steken op waar die soms vallen. We bouwden doorheen de...
Worden onze jongeren nog genoeg uitgedaagd?

Worden onze jongeren nog genoeg uitgedaagd?

Tijdens de coronaperiode heeft u regelmatig thuis voor uw kinderen moeten zorgen. U hebt erop toegezien dat online lessen stipt en aandachtig werden gevolgd en dat huistaken gewetensvol afgewerkt werden, terwijl alle mogelijk verleidingen strikt onder uw beheer...