Inschrijven vakantiecursussen

Stap 1 :

Inschrijvingsdocument invullen en ondertekenen.
U kan deze sturen naar hannelore@leerwijzer.be of opsturen naar het adres van de school.

Stap 2 :

U betaalt de totale som van de door u gekozen periode op volgend rekeningnummer :
BE54 473-4068801-97 - BIC KREDBEBB met duidelijke vermelding van naam van de student + de gewenste periode.

Stap 3 :

Van zodra wij uw inschrijvingsformulier en betaling ontvangen hebben is uw kind ingeschreven en ontvangt u een mail ter bevestiging.

Let wel, indien uw kind om een of andere reden de school vroeger verlaat of later in de week start kan hiervoor geen vermindering toegekend worden.

Bij ziekte, gelieve een geldig doktersbewijs te bezorgen.

Bestanden