Lager onderwijs

Ons lager onderwijs is jaarklasdoorbrekend! Een toonbeeld van respect voor ieders individuele moeilijkheden, maar vooral respect voor ieders compenserende talenten. Niet de leeftijd telt, wél het behaalde niveau (taal en rekenen apart) van de leerling.

Vanuit ons adagium dat we geen lichtere last opleggen, maar sterkere vleugels willen geven, vertrekken we met elke nieuwe leerling vanaf het reeds behaalde peil. Maar dan gaan we zo snel mogelijk vooruit. Noodzakelijke voorwaarden daartoe zijn kleine klasgroepen en hoog opgeleide professionele leraren. Zij remediëren op individuele wijze de zwakkere of problematische kanten,  maar accentueren de sterktes en stuwen compenserend vooruit. Géén alternatieve methodes dus,  wél een sterk wetenschappelijk gefundeerde aanpak, die haar nut bewezen heeft in de vele jaren ervaring van onze school.

_MG_0942

Verhaal

Getuigenis

Moeder van een leerling

We hebben hem zelden zo gemotiveerd gezien.

Lees meer

Evaluatie en rapportering

_MG_0116

Evaluatie is primordiaal. Het geeft u een tussentijds beeld van de inspanningen van uw kind. Het is voor de jongere in kwestie een stimulans om verder de ingeslagen weg te bewandelen of een aanmoediging om beter te doen.

Daarom houden wij er de volgende strategie op na:

Voor lager onderwijs wordt regelmatig een cijfer -en evolutierapport opgemaakt. Om uw kind efficiënt te begeleiden in de richting van het gestelde doel, wordt de evolutie van taal en rekenen regelmatig gemonitord.
Sterktes worden aangemoedigd en moeilijkheden geremedieerd. Zo kan een taalvaardig kind bijvoorbeeld leerstof van het niveau vijfde leerjaar combineren met leerstof rekenen van het niveau vierde leerjaar. Op die manier spelen we voortdurend in op de noden, maar ook de talenten van uw kind.
Het lager onderwijs kent slechts een diploma toe op het einde ervan. Om dit te bekomen onderwerpen wij de leerlingen van het niveau zesde leerjaar aan de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap, die in juni afgenomen wordt in Oostduinkerke.
Indien gewenst kan u de school doorheen het schooljaar ten allen tijde contacteren voor informatie omtrent de evolutie van uw kind.

Studie

_MG_1455De studiebegeleiding in het lager onderwijs begint tijdens de lessen. Aangezien de klastitularis zich richt op het individuele traject van elke leerling, wordt ook altijd aandacht besteed aan de manier waarop de leerling bepaalde leerstof of taken kan instuderen.
's Avonds krijgt men tussen 17.10 u. en 18.10 u. de kans om onder begeleiding van een coach de leerstof te verwerken.

Op die manier komt de studiebegeleiding tegemoet aan twee doelstellingen: het leren instuderen en zelfstandig studeren.

Internaat

_MG_2330

We gaan slapen in verschillende ploegen, op basis van de leeftijd van de leerlingen: hoe jonger, hoe vroeger.
De kamers zijn net en luchtig, met een schitterend uitzicht op de laatste restanten van de duinenstreek. Elke kamer heeft speciale mogelijkheden om versiering en personalia aan te brengen.

De hele nacht is er permanentie. U hoeft zich dus geen zorgen te maken.

Dagindeling

 • _MG_1688
 • tn__MG_0753
 • tn__MG_9453
 • _MG_9832
 • _MG_1469
 • _MG_9378
 • _MG_2321
 • onbijt 07u45

  Na een goede nachtrust worden we om 7u gewekt door onze begeleider(s). Een douche voor het ontbijt frist op.

  Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan een gezonde keuze. Steeds is er de keuze tussen verschillende soorten brood, beleg, dranken en fruit. Het motto luidt dan ook 'mens sana in corpore sano'. De maaltijd vormt een prettig moment van samenzijn, dus nemen we er alle tijd voor.

 • lessen 08u25

  Om 8u25 begint de schooldag. In kleine leergroepen o.l.v. onze ervaren leerkrachten wordt er gewerkt tot 12u10. De pauze brengt de nodige ontspanning. Onze leerlingen kunnen zich amuseren in het 10 hectaren grote gebied rond de school, met een speelplein, ver van elke gevaarlijke straat.

 • middagmaal 12u10

  Het middagmaal bestaat altijd uit soep, hoofdgerecht met verse groenten, vlees of vis en aardappelen, frietjes of rijst én een dessert (een melk- of fruitproduct). Alles wordt in eigen keuken klaargemaakt.

  Vrijdagmiddag, als de leerlingen huiswaarts keren, krijgen ze een picknick mee.

 • lessen/sport 13u15

  Na het middagmaal vatten de lessen terug aan tot 18u10, met pauzes om 15u00 en 16u55.

 • studie 17u10

  Tussen 17u10 en 18u10 is er een speciaal begeleide studie.
  Hier leert elk kind op een aangepast tempo en niveau zelfstandig werken.

 • avondmaal 18u10

  De leerlingen van het lager onderwijs eten in een eigen ruimte aangepast aan hun leeftijd.
  Het avondmaal bestaat steeds uit een warm of koud gerecht afgesloten met een lekker dessert.

 • internaat 20u00

  Rond 20u gaan de leerlingen met hun internaatsbegeleider naar het internaat.
  Alle werk zit er op voor vandaag. In het internaat wordt tijd gemaakt om te douchen, naar huis te bellen en de dag gezellig pratend af te ronden. De nacht gaat in rond 21u.

Foto's